Light, air and water Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
008f_antwerpen

The mirrors are similar to film screens featuring images which will never be the same.
The fascinating kaleidoscope of Light, Air and Water generates a philosophic experience as well as an aesthetic one: mirror versus image, reality versus reflection, past-present-future…
On both banks of the river Scheldt mirror constructions were built: a mirror wall on the right bank, a mirror tower on the left, in interaction with one-another, in interaction with the air, the light, the city, the water.
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
De spiegels worden als het ware filmschermen waarop nooit eenzelfde beeld wordt geprojecteerd.
Het fascinerende caleidoscopisch spel van licht, lucht en water genereert naast esthetische ook een filosofische ervaring: beeld- spiegelbeeld, werkelijkheidsreflectie, verleden-heden-toekomst. Aan beide Schelde-oevers staan spiegelconstructies: 1 spiegelwand op de rechteroever, 1 spiegeltoren op de linkeroever, in wisselwerking met elkaar, met de lucht, het licht de stad en het water.
Les miroirs se transforment en écrans de cinéma, ne montrant jamais la même scène.
Le jeu fascinant et kaléidoscopique de la lumière, de l’air et de l’eau génère à la fois une expérience esthétique et philosophique : image, reflet, réflexion de la réalité, passé-présent-futur.
Sur les deux rives de l’Escaut se trouvent des constructions-miroirs : en interaction 
individuelle : une paroi-miroir sur la rive droite ; une tour-miroir sur la rive gauche les deux en interaction avec l’air, la lumière, la ville et l’eau.
Licht, lucht en water. Lumière, air et eau.
008e_antwerpen 008b_antwerpen

Mirror wall
To be seen from a distance of 25m.
The wall is part of the left bank’s skyline (opposite side)= link between old and new city
Close-up: facets of the old city
In between the vertical and horizontal mirrors: movements of the river.
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
Spiegelwand
Te bekijken van op 25m. afstand
Spiegelwand is deel van skyline linkeroever (nieuw stadsdeel, overbrugging oud-nieuw)
Van dichtbij: beeld oude stad in facetten
Tussenin:beweging water
Schuine spiegels onder: beweging lucht
Kijker maakt deel uit van het kunstwerk.
008c_antwerpen
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
Mur miroir
Doit être regardé d’une distance de 25mètres :
le mur fait partie de la ligne d’horizon de la rive gauche : pont imaginaire entre l’ancienne et la nouvelle cité.
De près : facettes de l’ancienne cité
Entre les miroirs verticaux et horizontaux : mouvements de l’eau
Miroirs obliques : mouvement de l’air.
Le spectateur fait partie de l’œuvre.
008i_antwerpen
Light, air,and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
Light, air,and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank
008j_antwerpen
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Left bank : Mirror tower H: 8m x: 4m
008n_antwerpen
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Cathedral: gothic and baroc art: Theme for the roof of the tower on the opposite side
008o_antwerpen
Light, air and water - Antwerp capital of culture 1993 - Right bank